فروش کلی و جزئی انواع مختلف منشور اپتیکی

توضیحات

منشور یک محیط شفاف است که از دو سطح تخت غیرموازی تشکیل گردیده است. محل برخورد این سطوح، زاویه راس منشور و سطح مقابل راس، قاعده منشور نامیده می‌شوند. به دلیل وابستگی ضریب‌ شکست به طول موج، معمولا از منشور برای پاشاندن نور، یعنی تفکیک طول موج‌های مختلف نور استفاده می‌شود. این خصوصیت منشور در دستگاه‌های طیف‌سنجی مانند طیف‌نماها، طیف‌نگارها و … کاربرد دارد. کاربرد عمده دیگر منشور در جابجایی، انحراف یا تغییر سمتگیری یک باریکه نور یا تصویر است. در این نوع کاربرد، منشورها را به گونه‌ای در مسیر نور قرار می‌دهند که باعث جدایی رنگ‌های مختلف نگردند. همچنین یکی دیگر از کاربردهای منشور استفاده به جای آینه از طریق بازتاب کلی است که از طرفی به خاطر ضخامت و حجیم بودن آن انعطاف آینه را ندارد و از طرف دیگر بازتاب صد در صد و بدون ریسک ایجاد می‌کند که در برخی کاربردها نسبت به آینه ارجحیت پیدا می‌کند. موارد زیر، از جمله منشورهای متداول هستند: