قیمت وزنه ترازو باسکول دیجیتال استیل

 کلاس وزن کالیبراسیون برای  من مناسب چیست؟

ترازو باید با استفاده از وزنی با ضریب تحمل کلاس بیشتر از خوانایی تعادل کالیبره شود. مثال: ممکن است ترازوی میلی گرم با خوانایی 0.001 گرم (یعنی A&D FX-300i – 320 گرم در 0.001 گرم ) با وزنی تحمل شود که حداقل 0.0009 گرم باشد.

OIML E2 و Ultra Mass Class Uاستانداردهای انبوه این استانداردهای انبوه بیشترین دقت ما را ارائه می دهند. آنها برای استفاده به عنوان استانداردهای مرجع برای کالیبراسیون وزن های دیگر یا کالیبراسیون ترازهای تحلیلی با وضوح بالا ایده آل هستند.

وزنهای فوق العاده جرمی به جز علائم ارزش اسمی ، با وزنهای E2 یکسان هستند. وزن های E2 هیچ علامتی روی وزنها ندارند ، بسیاری از مشتریان ترجیح می دهند وزن ها با مقدار اسمی مشخص شوند. تحمل OIML E2 تقریباً دو برابر دقت ANSI / ASTM کلاس 1 است.

ANSI / ASTM کلاس 1می تواند به عنوان استاندارد مرجع در کالیبراسیون وزن های دیگر و مناسب برای کالیبراسیون تعادل های تحلیلی با دقت بالا (از 0.01 میلی گرم تا 0.1 میلی گرم ) استفاده شود.

ANSI / ASTM کلاس 2 مناسب برای اندازه گیری و کالیبراسیون با دقت بالا toploading تعادل با readabilities اعم از 0.001g به 0.01g .

ANSI / ASTM کلاس 3 مناسب برای کالیبراسیون تعادل با دقت متوسط ​​، از 0.01 گرم تا 0.1 گرم .

ANSI / ASTM کلاس 4 مناسب برای استفاده دانشجویان و توزین نیمه تحلیلی.

NIST کلاس F برای آزمایش دستگاه های توزین تجاری توسط وزنه های محلی و محلی و اندازه گیری مقامات ، نصب کنندگان دستگاه ها و تکنسین های خدمات استفاده می شود. از وزن های کلاس F ممکن است برای آزمایش بیشتر مقیاس های درجه III دقت ، تمام مقیاس های کلاس III L یا IIII و مقیاس هایی که با مشخصه کلاس مشخص نشده اند ، استفاده شود.

آیا همه وزن ها مشخص شده اند؟ بله

وزن های کوچک شستی که با مقادیر اسمی مشخص شده اند (100 گرم ، 50 گرم ، 20 گرم ……)

شکل OIML با مقادیر اسمی مشخص شده است (5،2،1،500،200،100،20،10 ……….) خیر تعیین گرام

آیا وزن های کالیبراسیون با یک سررسید مشخص برای کالیبراسیون مشخص می شوند؟ NO

ISO / IEC 17025 بند 5.10.4.4 اظهار می دارد: “یک گواهی کالیبراسیون (یا برچسب کالیبراسیون) نباید حاوی هرگونه توصیه در مورد فاصله کالیبراسیون باشد ، مگر در مواردی که با مشتری توافق شده باشد.” بنابراین ، ما تاریخ موعد کالیبراسیون را ارائه نمی دهیم.

تنظیم فاصله کالیبراسیون به عهده کاربر نهایی است. این گواهی شامل اطلاعات راهنمایی در چرخه تایید مجدد مناسب بسته به استفاده از وزن های کالیبراسیون است.

تفاوت بین قابلیت ردیابی و گواهی کالیبراسیون؟

تفاوت عمده گزارش قابلیت ردیابی با گواهی کالیبراسیون گزارش ردیابی یک تست تحمل است و فقط برای وزن های جدید موجود است. گواهی کالیبراسیون گزارش کاملی از پارامترهای آزمایش شده است. در زیر آنچه که همراه با هر گزارش است ارائه می شود.

گزارش قابلیت ردیابی
هر مجموعه وزن یا وزن Ultra Mass ، Class 1 ، Class 2 با گزارشی از قابلیت ردیابی بدون هیچ هزینه اضافی ارائه می شود. این گزارش مشخص می کند:

 • کلاس تحمل
 • نوع ساخت و ساز
 • شماره آزمون NIST
 • تاریخ استاندارد (های) اولیه قابل اجرا
 • شماره مجموعه ثانویه
 • شامل امضای تکنسین است
 • شرح وزن (ها)
 • شماره آزمون
 • شماره سریال
 • ارزش اسمی
 • عدم اطمینان از تحمل اندازه گیری
 • اطلاعات در مورد روش های توزین
 • تاریخ آخرین استانداردهای اولیه در NIST و شماره آزمون NIST آزمایش شد
 • تاریخ و شماره آزمون برای استانداردهای کاری ما.
 • بیانیه قابلیت ردیابی به نمونه اولیه بین المللی کیلوگرم (IPK) این نیاز بین المللی را برای ردیابی در سیستم بین المللی واحدها برآورده می کند.

گواهی کالیبراسیون
برای هر مجموعه وزنی یا وزنی Ultra Mass ، Class 1 یا Class 2 در دسترس است. “W” در انتهای شماره قطعه ، گواهی کالیبراسیون را به همراه وزن (های) شما گنجانده است. گواهی کالیبراسیون شامل همه موارد موجود در گزارش ردیابی ذکر شده در بالا با اطلاعات اضافی ذکر شده در زیر است:

 • مقدار عدم قطعیت
 • شرایط آزمایش دما ، فشار بارومتری ، رطوبت.
 • تصحیح جمعی متعارف
 • عدم قطعیت اندازه گیری
 • شناسایی تعادل مورد استفاده در کالیبراسیون
 • اگر تعدیل انجام شود ، به عنوان مقدار پیدا شده است
 • فرض وزن
 • وزن ماده از ساخته شده است
 • نتیجه / عدم موفقیت آزمایش مغناطیسی
 • حجم وزن
 • ضریب مکعبی انبساط
 • اصلاح انبوه واقعی

به نظر شما چه کسی به گزارش پیگیری ردیابی گواهی کالیبراسیون نیاز دارد؟

اگر تحت ISO ، FDA یا مقررات دیگر هستید ، آنها باید گواهی کالیبراسیون دریافت کنند. همچنین ، هرکسی که قصد دارد عدم قطعیت را برای فرآیند خود محاسبه کند ، به گواهی کالیبراسیون نیاز دارد تا بتواند عدم اطمینان ما را به درستی در بودجه عدم اطمینان خود لحاظ کند.

اگر آنها دارای یک تعادل یا مقیاس با توانایی خواندن تا میلی گرم یا بهتر هستند ، همیشه توصیه می شود که آنها مقدار اصلاح شده وزن را بدانند و این فقط با گواهی کالیبراسیون در دسترس است.

خدمات دوباره احیا
به دلیل خراش ، اثر انگشت ، ساییدگی و حتی خوردگی حاصل از آلاینده های جوی مقادیر وزن می تواند با گذشت زمان تغییر کند. بررسی های منظم در مورد دقت استانداردهای جرم ، دقت اندازه گیری ها را تضمین می کند. ما به آزمایشگاه انبوه اندازه گیری دسترسی داریم که این سرویس را با قیمت کاملاً رقابتی ارائه می دهد.

نرخ ها بسته به اندازه وزن متفاوت هستند (هزینه 1 گرم کمتر از وزن 5 کیلوگرم) در زیر ذکر شده و تغییر می کند. گردش معمول در زمان (به استثنای زمان حمل و نقل) 7 تا 10 روز کاری پس از دریافت در آزمایشگاه اندازه گیری است. شما مسئولیت حمل و نقل و هزینه های مقید بار و بیمه را به عهده دارید.

 • وزن های منفرد – 1 گرم – 52 دلار ، 5 کیلوگرم – 164 دلار
 • مجموعه های وزنی به میزان وزن های یک مجموعه بستگی دارد – مجموعه 21 قطعه ای 1 میلی گرم – 100 گرم – 915 دلار

لطفاً برای به روزرسانی قیمت و روش ارسال وزنه های خود برای تایید مجدد با ما تماس بگیرید.

کالیبراسیون وزن آزمایشگاه به چه معناست؟

همه کالیبراسیون ها کالیبراسیون های معتبری هستند که با استفاده از وزن توسط طرح های توزین NIST انجام می شوند ، جایی که تمام وزن ها در برابر 2 استاندارد مقایسه می شوند. مقایسه کننده های جرمی که برای انجام کالیبراسیون استفاده می شوند ، اختلافات را در 10 ، 1 و حتی 0.1 میکروگرم (یک دهم میلیونم گرم) مشخص و اندازه گیری می کنند. مقدار وزن ناشناخته با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جمع شده توسط نرم افزار کد انبوه NIST محاسبه می شود. این نرم افزار بررسی های آماری را در عملکرد تعادل و مقادیر محاسبه شده استاندارد دوم انجام می دهد. اگر عملکرد تعادل یا مقدار محاسبه شده استاندارد دوم غیرقابل قبول باشد ، نرم افزار نیاز به تکرار اندازه گیری دارد. تنها زمانی که انحراف معیار استاندارد و مقدار محاسبه شده استاندارد چک قابل قبول باشد ، اندازه گیری اندازه گیری از نظر وزن مشتری اطمینان می یابد. تمام اندازه گیری ها در آزمایشگاه اندازه گیری ، از جمله آزمایش تحمل ، از این روش توزین Echelon I استفاده می کنند. طرح های توزین همان طرح هایی است که توسط NIST تهیه و استفاده شده است. تمام نتایج اندازه گیری با استفاده از کالیبراسیون NIST از استانداردهای اولیه ما در نمونه اولیه بین المللی کیلوگرم (IPK) قابل ردیابی است. از جمله تست تحمل ، از این روش توزین اکلون I استفاده کنید. طرح های توزین همان طرح هایی است که توسط NIST تهیه و استفاده شده است. تمام نتایج اندازه گیری با استفاده از کالیبراسیون NIST از استانداردهای اولیه ما در نمونه اولیه بین المللی کیلوگرم (IPK) قابل ردیابی است. از جمله تست تحمل ، از این روش توزین اکلون I استفاده کنید. طرح های توزین همان طرح هایی است که توسط NIST تهیه و استفاده شده است. تمام نتایج اندازه گیری با استفاده از کالیبراسیون NIST از استانداردهای اولیه ما در نمونه اولیه بین المللی کیلوگرم (IPK) قابل ردیابی است.

تکنسین های کالیبراسیون برای کاهش احتمال آلودگی (و تغییر وزن وزنه ها) از روغن های پوست ، موها یا قطرات موجود در هوا ، باید از لباس های ساکن و مناسب و همچنین دستکش ، تورهای مو و ماسک های صورت استفاده کنند. وزن کالیبراسیون هرگز مستقیماً با دست انسان لمس نمی شود.

اصلاح جرم واقعی چیست؟

در واقع ، تنها افرادی که از “True Mass” استفاده می کنند آزمایشگاه های کالیبراسیون و سایر افرادی هستند که اصلاحات شناور هوا را در اندازه گیری ها اعمال می کنند. جرم متعارف همان وزنی است که یک وزن در سطح دریا در دما و فشار استاندارد وزن می کند. از آنجا که اکثر مردم از وزن خود در هوا استفاده می کنند و تجهیزات لازم برای اندازه گیری و محاسبه چگالی هوا را ندارند ، بنابراین نیازی به مقادیر واقعی جرم ندارند. NVLAP NIST Handbook 150-2G را منتشر کرد که نیاز به گواهینامه های کالیبراسیون برای گزارش “جرم واقعی” دارد. اگر کسی به توده واقعی احتیاج داشته باشد ، معمولاً می داند که چگونه آن را از توده متعارف محاسبه کند.

عدم قطعیت چیست؟

عدم اطمینان چیزی فراتر از تکرارپذیری تعادل است ، بلکه جمع بندی همه مواردی است که به خطا در فرایند اندازه گیری کمک می کند. عدم قطعیت مربع مجموع ریشه انحراف تعادل ، تکرارپذیری در استاندارد چک ، تغییر در تراکم استاندارد ، تغییر در تراکم وزن مورد آزمایش ، تغییر دما ، تغییر فشار فشار سنجی ، تغییر رطوبت ، مهارت عملگر و عدم اطمینان استاندارد مورد استفاده در دو ضرب می شود.

تفاوت تحمل بین Ultra ، Class 1 ، Class 2 و سایر مشخصات کالیبراسیون چیست؟

 

تحمل وزن متریک – تمام تحمل های اعلام شده در میلی گرم (میلی گرم)
انجمن آزمایش و اندازه گیری آمریکا ASTM E617 توصیه بین المللی سازمان
اندازه گیری حقوقی R111
متریک Denomi-
nation
کلاس فوق العاده کلاس 1
میلی گرم
کلاس 2
میلی گرم
کلاس 3
میلی گرم
کلاس 4
میلی گرم
کلاس 5
میلی گرم
کلاس 6
میلی گرم
کلاس 7
میلی گرم
E1
میلی گرم
E2
میلی گرم

میلی گرم F1
F2
میلی گرم

میلی گرم M1
M2
میلی گرم
M3
میلی گرم
5 کیلوگرم 6.00 12 25 50 100 250 50 0 1400 2.5 7.5 25 75 250 750 2500
3 کیلوگرم 80/3 7.5 15 30 60 150 300 1000
2 کیلوگرم 2.50 5.0 10 20 40 100 20 0 750 1.0 3.0 10 30 100 300 1000
1 کیلوگرم 1.25 2.5 5.0 10 20 50 100 470 0.5 1.5 5 15 50 150 500
500 گرم 0.600 1.2 2.5 5.0 10 30 50 300 0.25 0.75 2.5 7.5 25 75 250
300 گرم 0.380 0.75 1.5 3.0 6.0 20 30 210
200 گرم 0.250 0.50 1.0 2.0 4.0 15 20 160 0.1 0.30 1.0 3.0 10 30 100
100 گرم 0.125 0.25 0.50 1.0 2.0 9 10 100 0.05 0.15 0.5 1.5 5 15 50
50 گرم 0.060 0.12 0.25 0.60 1.2 5.6 7 0.030 0.10 0.30 1.0 3.0 10 30
30 گرم 0.037 0.074 0.15 0.45 0.90 4.0 5 44
20 گرم 0.037 0.074 0.10 0.35 0.70 3.0 3 33 0.025 0.080 0.25 0.8 2.5 8 25
10 گرم 0025 0.050 0.074 0.25 0.50 2.0 2 21 0.020 0.060 0.20 0.6 2 6 20
5 گرم 0.017 0.034 0.054 0.18 0.36 1.3 2 13 0.015 0.050 0.15 0.5 1.5 5 15
3 گرم 0.017 0.034 0.054 0.15 0.30 0.95 2 9.4
2 گرم 0.017 0.034 0.054 0.13 0.26 0.75 2 7.0 0.012 0.040 0.12 0.4 1.2 4 12
1 گرم 0.017 0.034 0.054 0.10 0.20 0.50

توضیحات

برای کار با هر ترازوی دیجیتالی می‌باید آن را تنظیم کرد که در اصطلاح به این فرایند کالیبراسیون می گویند، تا ترازو به دقیق‌ترین شکل و بدون خطا وزن را اندازه گیری کند. در تعریف دقیق تر، تنظیم دقیق ترازو به کمک مرجعی استاندارد را کالیبراسیون می گویند.

این مرجع استاندارد برای تنظیم شدن، وزنه کالیبراسیون نام دارد. هدف اصلی از کالیبره کردن ترازو، لودسل و هرگونه ابزار اندازه گیری وزن، قابلیت ردیابی تا استانداردهای ملی و بین‌المللی عنوان شده است که از طرف سازمان بین‌المللی اندازه شناسی قانونی (OIML) وضع می شود.

کالیبراسیون در ترازوهای دیجیتال به دو روش انجام می‌شود: کالیبراسیون خودکار (داخلی) و کالیبراسیون دستی (خارجی). در ترازوهایی که کالیبراسیون را خودکار انجام می‌دهند، این عمل با فشردن دکمه ای انجام می‌شود و کاربر هیچ دخالتی ندارد.

این دسته از ترازوها این کار را با داشتن سنگ کالیبره داخلی و به صورت مکانیزه انجام می‌دهند. اما در ترازوهای دیگر کالیبراسیون باید به صورت دستی انجام شود. برای این کار به وزنه کالیبراسیون احتیاج است. وزنه های کالیبراسیون به نام سنگ کالیبراسیون هم شناخته می شود.

این وزنه ها با آلیاژهای گوناگون از جمله استیل ضد زنگ یا فولاد یا چدن ساخته می شوند و به دو صورت مغناطیسی و غیر مغناطیسی تولید می شوند. نمونه هایی از سنگ کالیبره مطلوب شمرده می شوند که بار مغناطیسی کمتر و چگالی مشخصی داشته باشند.

وزنه کالیبراسیون در 7 کلاس مختلف موجود است که هر یک برای تنظیم مجموعه ای از ترازوهای ویژه، کارایی دارد.

کلاس های سنگ کالیبراسیون به این ترتیب است: E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3. عموما از وزنه های کلاس M برای ترازوهایی با دقت 1 گرم یا 0.1 گرم استفاده می شود.

از وزنه های کلاس F برای تنظیم ترازوهایی با حساسیت 0.001 گرم بهره برده می شود. و از سنگ های کالیبره کلاس E برای تنظیم دقیق ترازوهای آزمایشگاهی با دقت 0.0001 یا 0.00001 گرم استفاده می شود. مرجع مشخص کردن استانداردهای لازم (اعم از وزن و آلیاژ و کلاس) برای تهیه این وزنه استاندارد کالیبراسیون، سازمان OIML است.

برای اطمینان داشتن از پیروی وزنه های ساخته شده از استانداردهای این سازمانی بین المللی، باید از وجود گواهی کالیبراسیون که به امضا و مهر شرکت سازنده رسیده است، مطمئن شد.

مشخصات فنی

کلاس وزنه M1:
جعبه وزنه استاندارد کلاس M1 مجموعه ای دیگر از وزنه های کالیبراسیون است که به شکلی حرفه ای برای تنظیم کردن ترازوها و لودسل ها در محیط های آزمایشگاهی یا دیگر مشاغل، طراحی و تولید شده است.
این جعبه آلومینیومی 24 عدد وزنه داخل خود دارد و هر یک از وزنه ها شیار مخصوص خود را برای قرار گرفتن دارد. این جعبه مزایای آشکاری دارد که حفظ و نگهداری از وزنه ها بدیهی ترین آنهاست.
وزنه ها استوانه ای شکل اند و از استیل ضدزنگ ساخته شده اند. وزنه ها شامل سنگ های 1 میلی گرمی تا 500 گرمی هستند
مشخصات فنی
کلاس وزنه F2:
وزنه های کالیبراسیون 1mg-500gr کلاس F2 بسته کاملی از ابزار کالیبره هستند که در بالاترین کیفیت و به دقیق ترین شکل طراحی و ساخته شده اند. این مجموعه درجه یک از وزنه کالیبراسیون، به همراه یک جعبه آلومینیومی برای نگهداری و حفظ وزنه ها عرضه شده است.
علاوه بر آن جابجایی وزنه ها را آسانتر می کند و مانع گم شدن آنها خواهد بود. هر ترازوی دیجیتالی و آزمایشگاهی و هر لودسلی برای اندازه گیری دقیق نیازمند کالیبره شدن است. این عمل در انواع ترازوهای با کالیبره خودکار، به صورت اتوماتیک انجام می شود و در انواع دستی به کمک وزنه های کالیبراسیون محقق می شود. وزنه های کالیبراسیون 1mg-500gr کلاس F2 برای ترازوهایی با دقت 0.001 و حساسیت های نزدیک به این عدد، مناسب خواهند بود.
وزنه های موجود در این مجموعه 24 عدد وزنه استیل و استوانه ای هستند. ضدزنگ و غیرمغناطیسی. کوچکترین آنها 1 میلی گرم وزن دارد و بزرگ ترینشان وزنه ای نیم کیلویی (500 گرم) است.
1mg- 2mg- 2mg- 5mg- 10mg- 20mg- 20mg- 50mg- 100mg- 200mg- 200mg- 500mg- 1gr- 2gr- 2gr- 5gr- 10gr- 20gr- 20gr- 50gr- 100gr- 200gr- 200gr- 500gr

نوع وزنه :

استوانه ای
کلاس وزنه F1:
سنگ کالیبراسیون 1mg-500gr کلاس F1 مجموعه ای از وزنه هاست که برای تنظیم کردن یا در اصطلاح دقیق تر، کالیبراسیون ترازوهای دیجیتالی و آزمایشگاهی و لودسل ها به کار گرفته می شود.
کلاس F1 اشاره به رده بندی مخصوصی دارد که این دسته از وزنه کالیبراسیون را برای کالیبره کردن ترازوهایی با دقت 0.001 یا نزدیک به آن مختص می کند.
این کلاس بندی ها از طرف مرجعی به نام سازمان اندازه شناسی قانونی (OIML) صادر می شود که هدف آن استانداردسازی فرایندهای توزین و امکان ردگیری مقیاس ها در سطوح ملی و بین المللی است. سنگ کالیبراسیون 1mg-500gr کلاس F1 شامل 24 عدد وزنه استوانه ای شکل است که همگی از استیل ضدزنگ و غیرمغناطیسی ساخته شده اند. این وزنه ها کاملا چگال هستند و هیچ گونه تاثیر مختل کننده مغناطیسی بر روند کالیبراسیون نمی گذارند.
کوچکترین وزنه 1 میلی گرم وزن دارد و بزرگ آنها وزنه ای 500 گرمی است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قیمت وزنه ترازو باسکول دیجیتال استیل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *