نساجی

تجهیزات کارگاهی گروه مهندسی نساجی

رینگ آزمایشگاهی

ماشین بافندگی تخت‌باف

بوبین پیچی آزمایشگاهی

تولید نخ فانتزی

سنجش نپ فتیله پشم

ماسوره پیچی

 

در حال نمایش 4 نتیجه