طبقه بندی سختی سنج , جدول تبدیل و دامنه استفاده

تستر سختی یک ابزار برای اندازه گیری سختی یک شی است. با توجه به پیچیدگی, می توان آن را به دو نوع تقسیم: تستر سختی ساده و تستر سختی پیچیده. تستر سختی دارای آزمایش کنندگان سختی های مختلف با توجه به طبقه بندی های مختلف.

1. تستر سختی بر اساس نام

(1) دستگاه سختی تستر: مورد استفاده برای تعیین مقدار سختی ساحل از فلزات آهنی و غیر آهنی;

(2) برینل تستر سختی: مورد استفاده برای اندازه گیری ارزش سختی برینل قطعه با سختی بالاتر ؛

(3) leeb سختی سنج: مورد استفاده برای تمام فلزات ، مناسب برای مواد ورود ی به کارخانه و یا قطعاطی که محدودیت جابجایی دارند – این سیستم در سختی سنجهای پرتابل استفاده میشودا ؛

(4) سختی شور: مورد استفاده برای اندازه گیری مقدار سختی سنجی از محصولات لاستیکی;

(5) راکول سختی تستر: اندازه گیری سختی راکول برای قطعه مانند چدن (6) barcol سختی سنج: مورد استفاده برای اندازه گیری مقدار سختی barcol از فیبر شیشه ای تقویت محصولات پلاستیکی.

(7) تستر سختی ویکرز: اندازه گیری مقدار سختی ویکرز برای workpieces نازک تر;

(8) وبستر تستر سختی: مورد استفاده برای اندازه گیری مقدار سختی ویکرز از محصولات آلیاژ آلومینیوم ؛

سختی سنج

2. آزمایش کنندگان سختی بر اساس نوع طبقه بندی می شوند

(1) تستر سختی چند منظوره;

(2) تستر سختی باراکل;

(3) تستر سختی قابل حمل (تستر سختی قابل حمل): برای قطعات مونتاژ مکانیکی یا دائمی نصب شده و غیره

(4) تستر سختی مافوق صوت: مورد استفاده برای قالب و ورق; دندان های سطح سخت و چرخ دنده ها و غیره

3. تستر سختی توسط مواد

(1) سختی سنج پلاستیک: مورد استفاده برای تعیین سختی از محصولات لاستیکی و پلاستیکی جوش برقی.

(2) تستر سختی فلز برای تست سختی راکول از آلیاژهای سخت ، فولاد کربنی ، فولاد آلیاژی ، چدن ، فلزات غیر آهنی و غیره.

(3) سختی میوه تستر: مورد استفاده برای اندازه گیری سختی از میوه های مختلف مانند سیب ، گلابی ، هندوانه و موز.

روش برینل : یکی از شیوه های قدیمی ، به منظور آزمون میزان سختی می باشد. این آزمایش با فشار ساچمه به سطح فلز انجام می شود. جنس ساچمه عموما از فولاد و قطر ساچمه معمولا ۱۰ سانی متر است. وزن ساچمه بسته به میزان سختی فلز مورد آزمایش ۳۰۰۰ کیلو ، ۱۵۰۰ کیلو و ۵۰۰ کیلو می باشد. دستگاههای آزمون برینل در شیوه وارد کردن بار، شیوه اجرای فرآیند (مکانیکی یا ماشینی )، شیوه اندازه گیری بار، اندازه دستگاه باهم تفاوت دارند. در این سیستم از میجرسکوپ جهت اندازه گیری سختی استفاده میشود که بر اساس قطر ایندنتور و اثر سختی مقدار برینل محاسبه میگردد

جهت خرید دستگاهای سختی سنج و راهنمایی برای استفاده با صنایع امید تماس بگیرید


روش ویکرز: محاسبه نسبت نیروی وارده به مساحت فرورفتگی ایجاد شده فرمول شیوه ویکرز می باشد، این فرمول شبیه شیوه برینل می باشد ، با این تفاوت که در این شیوه از یک هرم با قاعده مربع و زاویه ۱۳۶ استفاده می شود و بار یا نیروی وارد شونده به جسم بین ۵ کیلوگرم تا ۱۲۰ کیلوکرم می باشد.


شیوه راکول : این شیوه برای سختی سنجی فلزات سخت مناسب است. این شیوه در سه وزن ۶۰ کیلوگرم،۱۰۰ کیلوگرم ، ۱۵۰ کیلوگرم انجام می شود. راکول به هر دو شیوه سوزنی و ساچمه ای صورت می گیرد. راکول ۶۰ و ۱۵۰ کیلو گرم هر دو به شیوه سوزنی یعنی هرم ۱۳۰ درجه کار می کنند. آزمایش راکول آزمایشی معتبر است ، دقت دستگاه راکول بالاست و استفاده از آن نیاز به مهارت ندارد . شیوه راکول به دلیل گران بودن دستگاه راکول پرهزینه است ودستگاه در خارج از فضای آزمایشگاه استفاده نمی شود . در این شیوه قطعه تحت آزمایش تخریب می شود.

شمارهنمادنامسختی موسسختی ویکرز
(GPa)[۱]
سختی برینل
(GPa)[۱]
سختی برینل
(GPa)[۲][۳]
3Liلیتیم۰٫۶
4Beبریلیم۵٫۵۱٫۶۷۰٫۶
5Bبور۹٫۵۴۹
6Cکربن، گرافیت۱٫۵
6Cکربن، الماس۱۰٫۰۱۱۵
11Naسدیم۰٫۵۰٫۰۰۰۶۹
12Mgمنیزیم2.50.260.044 (ریخته‌گری شده)
13Alآلومینیم۳۰٫۱۶۷۰٫۲۴۵۰٫۱۸۴ (پس از عملیات حرارتی)
14Siسیلیسیم۶٫۵
16Sگوگرد۲٫۰
19Kپتاسیم۰٫۴۰٫۰۰۰۳۶۳
20Caکلسیم۱٫۵۰٫۱۶۷۰٫۴۱۶
21Scاسکاندیم۰٫۷۵
22Tiتیتانیم۶٫۰۰٫۹۷۰٫۷۱۶۱٫۰۲۸ (پس از عملیات حرارتی)
23Vوانادیم۷٫۰۰٫۶۲۸۰٫۶۲۸۰٫۷۴۲ (پس از عملیات حرارتی)
24Crکروم۸٫۵۱٫۰۶۱٫۱۲۰۰٫۶۸۸ (پس از عملیات حرارتی)
25Mnمنگنز۶٫۰۰٫۱۹۶
26Feآهن۴٫۰۰٫۶۰۸۰٫۴۹
27Coکبالت۵٫۰۱٫۰۴۳۰٫۷۱٫۲۹۱ (پس از عملیات حرارتی)
28Niنیکل۴٫۰۰٫۶۳۸۰٫۷۰٫۹–۱٫۲۰ (پس از عملیات حرارتی)
29Cuمس۳٫۰۰٫۳۶۹۰٫۸۷۴۰٫۵۲ (نورد شده)
30Znروی۲٫۵۰٫۴۱۲۰٫۴۸–۰٫۵۲ (ریخته‌گری شده)
31Gaگالیم۱٫۵۰٫۰۶
32Geژرمانیم۶٫۰
33Asآرسنیک۳٫۵
34Seسلنیم۲٫۰۰٫۷۳۶
37Rbروبیدیم۰٫۳۰٫۰۰۰۲۱۶
38Srاسترانسیم۱٫۵
39Yایتریم۰٫۵۸۹
40Zrزیرکونیم۵٫۰۰٫۹۰۳۰٫۶۵۰۰٫۳۳۳
41Nbنیوبیم۶٫۰۱٫۳۲۰٫۷۳۶۰٫۷۳۵ (پس از عملیات حرارتی)
42Moمولیبدن۵٫۵۱٫۵۳۱٫۵۱٫۳۴ (ریخته‌گری شده)
44Ruروتنیم۶٫۵۲٫۱۶۱٫۷۹۵ (پس از عملیات حرارتی)
45Rhرودیم۶٫۰۱٫۲۴۶۱٫۱۰٫۵۴ (پس از عملیات حرارتی)
46Pdپالادیم۵٫۰۰٫۴۶۱۰٫۰۳۷۳۰٫۳۱ (ریخته‌گری شده)
47Agنقره۲٫۵۰٫۲۵۱۰٫۰۲۴۵۰٫۲۰۶ (پس از عملیات حرارتی)
48Cdکادمیم۲٫۰۰٫۲۰۳۰٫۱۹۶
49Inایندیم۱٫۰۰٫۰۰۸۸۳۰٫۰۰۹۸
50Snقلع۱٫۵۰٫۰۰۵۱۰٫۲۹۲–۰٫۴۴۱ (ریخته‌گری شده)
51Sbآنتیموان۳٫۰۰٫۲۹۴
52Teتلوریم۲٫۰۰٫۰۱۸
55Csسزیم۰٫۲۰٫۰۰۰۱۴
56Baباریم۱٫۰
57Laلانتان۲٫۵۰٫۴۹۱۰٫۳۶۳
58Ceسریم۲٫۵۰٫۲۷۰٫۴۱۲
59Prپرازئودیمیم۰٫۴۰٫۴۸۱
60Ndنئودیمیم۰٫۳۴۳۰٫۲۶۵
61Pmپرومتیم۰٫۶۱۷۸
62Smساماریم۰٫۴۱۲۰٫۴۴۱
63Euیوروپیم۰٫۱۶۷
64Gdگادولینیم۰٫۵۷
65Tbتربیم۰٫۸۶۳۰٫۶۷۷
66Dyدیسپروزیم۰٫۵۴۰٫۵۰۰
67Hoهولمیم۰٫۴۸۱۰٫۷۴۶
68Erاربیم۰٫۵۸۹۰٫۸۱۴
69Tmتولیم۰٫۵۲۰٫۴۷۱
70Ybایتربیم۰٫۲۰۶۰٫۳۴۳
71Luلوتتیم۱٫۱۶۰٫۸۹۳
72Hfهافنیم۵٫۵۱٫۷۶۱٫۷
73Taتانتال۶٫۵۰٫۸۷۳۰٫۸۰٫۴۴۱–۱٫۲۲۴ (پس از عملیات حرارتی)
74Wتنگستن۷٫۵۳٫۴۳۲٫۵۷۱٫۹۶–۲٫۴۵ (پس از عملیات حرارتی)
75Reرنیوم۷٫۰۲٫۴۵۱٫۳۲
76Osاسمیم۷٫۰۳٫۹۲۳٫۴۸۷
77Irایریدیم۶٫۵۱٫۷۶۱٫۶۷۲٫۱۲
۲٫۵۰٫۲۱۶۰٫۲۴۵۰٫۱۸۹ (ریخته‌گری شده)78Ptپلاتین۳٫۵۰٫۵۴۹۰٫۳۹۲۰٫۲۹۹ (پس از عملیات حرارتی)
81Tlتالیم۱٫۰۰٫۰۲۶۴
82Pbسرب۱٫۵۰٫۰۳۸۳۰٫۰۳۷۵–۰٫۰۴۱۸ (ریخته‌گری شده)
83Biبیسموت۲٫۵۰٫۰۹۴۲۰٫۰۷
90Thتوریم۳٫۰۰٫۳۵۰٫۴
92Uاورانیم۶٫۰۱٫۹۶۲٫۴