ضخامت سطح ٬ نفوذ پذيری مغناطيسی و رسانایی سطح

نمایش یک نتیجه