انواع میکروسکوپ

چهار نوع میکروسکوپ ، بسته به ماهیت قطعه کار و هدف بررسی ، در آزمایش ماتوگرافی مورد استفاده قرار می گیرد و در زیر توضیح داده شده است.

میکروسکوپ نوری
در میکروسکوپ نوری از فیلترهای مختلف برای بهبود کنتراست و تأکید بر ویژگی های خاص بر اساس خواص مواد استفاده می شود. این را می توان با بزرگنمایی هایی که از 2.5 برابر تا 1000 بار متغیر است ، به دست آورد. در ماده نگاری ، نور منعکس شده متداول ترین نوع میکروسکوپ نوری است. از میکروسکوپ نوری منتقل شده نیز استفاده می شود ، اما عمدتا برای نمونه های کانی شناسی استفاده می شود.

میکروسکوپ نوری
استریو میکروسکوپ استریو یک نوع میکروسکوپ نوری است که برای مشاهده با بزرگنمایی کم یک نمونه ، با استفاده از نور منعکس شده از سطح نمونه طراحی شده است.میکروسکوپ الکترونی روبشی
میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نوعی میکروسکوپ الکترونی است که با اسکن سطح نمونه با پرتوی متمرکز الکترون ، تصاویر یک نمونه را تولید می کند. الکترونها با اتمهای نمونه تعامل دارند و سیگنالهای مختلفی تولید می کنند که می توانند به اطلاعات مربوط به توپوگرافی سطح و ترکیب نمونه ترجمه شوند.

میکروسکوپ
الکترونی عبوری میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) از پرتوی الکترونهای منتقل شده از طریق یک نمونه فوق العاده نازک استفاده می کند و هنگام عبور از روی نمونه با آن تعامل دارد. سیگنالهای تولید شده را می توان به انواع مختلف اطلاعات ، از جمله اطلاعات مربوط به نوع و جهت کریستالهای جداگانه ، ترجمه کرد.

میکروسکوپ نوری استریو
میکروسکوپ نوری استریو
میکروسکوپ الکترونی عبوری
میکروسکوپ الکترونی عبوری
میکروسکوپ نوری
میکروسکوپ نوری
میکروسکوپ الکترونی روبشی
میکروسکوپ الکترونی روبشی
میکروسکوپ نوری استریو
میکروسکوپ نوری استریو
میکروسکوپ الکترونی عبوری
میکروسکوپ الکترونی عبوری
میکروسکوپ نوری
میکروسکوپ نوری
میکروسکوپ الکترونی روبشی
میکروسکوپ الکترونی روبشی

نحوه انجام میکروسکوپ نوری نور

آماده سازی نمونه میکروسکوپ نوری نوری

1. تهیه نمونه

وضعیت سطح نمونه در هنگام بازتاب یا انتقال نور را تحت تأثیر قرار می دهد. سطح قابل قبول این اثر با توجه به نوع و اندازه ویژگی مربوط به معاینه تعریف می شود.

تهیه نمونه صحیح برای دستیابی به کیفیت سطح و کنتراست لازم است.

منبع نور میکروسکوپ نوری نور

2. منبع نور

تصویر سطح بر اساس تعامل بین نور و سطح است. منابع مختلف نور مانند LED ، هالوژن یا جیوه ، همراه با انواع مختلف نور ، مانند کواکسیال ، نور حلقه ای یا نور نقطه ای ، طیف گسترده ای از سطوح را برای بررسی از نظر مشخصات سطح ، مانند زبری ، رنگ و هم ترازی.

روشنایی صحیح برای بررسی توپوگرافی پیچیده ضروری است.

3. فیلترها

کنتراست برایت فیلد (BF) متداول ترین روش کنتراست است. فقط جزئیات با اختلاف بازتاب از یکدیگر متمایز می شوند.

تکنیک های کنتراست مانند DarkField (DF) ، Differential Interference Contrast (DIC) و Polarized Light (POL) مشاهده جزئیاتی را که با آنچه در BF مشاهده می شود متفاوت می کند امکان پذیر می کند.

انتخاب فیلترها در میکروسکوپ نوری به ماهیت سطح و مشخصات و جزئیات مورد بررسی بستگی دارد.

تکنیک متضاد لایه های پلاستیکی Darkfield

DarkField – لایه های پلاستیکی

لایه های پلاستیکی در رنگ های مختلف که در رنگ اصلی آنها در DarkField قابل مشاهده است.

میکروسکوپ فازهای نیمه مات DarkField

DarkField – کیفیت پولیش

خراش ها ، منافذ و کشش های ظریف را می توان در DF بهتر از BF تشخیص داد. بی نظمی ها مانند منافذ یا ترک ها نور را به لنز منعکس می کنند در حالی که تمام مناطق خوب جلا دارند. این روش به راحتی می تواند منافذ و اجزا را از بین ببرد ، انتشار بسیار خوب ترک ، و ارزیابی کیفیت پرداخت.

میکروسکوپ فازهای نیمه مات DarkField

DarkField – فازهای نیمه مات

مراحل نیمه مات را می توان با رنگ ذاتی آنها تشخیص داد. به عنوان مثال ، ترکیبات اکسید مس (Cu2O) که در برایت فیلد خاکستری است ، اما می تواند در ماتریس مس با رنگ قرمز گارنت در Darkfield تعیین شود.

میکروسکوپ نور پلاریزه

نور قطبی شده

مورد استفاده قرار می گیرد:
– برای تقابل ساختار فلزات ناهمسانگرد نوری که به سختی قابل استخراج هستند ، مانند برخی از آلیاژهای تیتانیوم و قلع ، بریلیم یا اورانیوم.
– برای شناسایی بسیاری از ترکیبات بین فلزی و ترکیبات سرباره با اثرات ناهمسانگرد مشخصه آنها.
– برای تمایز بین فازهای ناهمسانگرد نوری و فازهای همسانگرد نوری.
– بررسی فلزات ایزوتروپیک نوری در صورتی که می توان با قلم زنی سطح آنها را به صورت نوری فعال کرد (مثلاً آنودایزینگ).

کنتراست افتراقی میکروسکوپی

کنتراست تداخل دیفرانسیل

با استفاده از امداد DIC قابل مشاهده است و به عنوان مثال می توان با مراجعه به مورفولوژی آنها ، انواع خاصی از مراحل بین فلزی را تشخیص داد.

میکروسکوپ فلورسانس

فلورسانس

قسمتهایی از نمونه که فلورسنت نیستند تیره باقی می مانند و به راحتی می توان ترک ها یا منافذ را با استفاده از رنگ فلورسنت در ماده نصب شده مشاهده کرد.

4. کسب تصویر

علاوه بر موارد فوق ، ضبط ریزساختار واقعی به عواملی بستگی دارد که در حین دستیابی به تصویر مهم هستند. دو عامل غالب ، قرار گرفتن در معرض و تعادل رنگ سفید است.